Rejstřík pojmů

BlueTooth
Bezdrátová komunikační technologie umožňující komunikaci dvou a více elektronických zařízení, více viz wikipedia.
DGPS - Differential GPS
Diferenciální GPS (DGPS) je jeden ze způsobů, kterým lze zpřesnit výsledky měření polohy v systému GPS. Základní princip vychází z faktu, že chyba GPS je z velké části způsobena změnami v ionosféře. Tato chyba ovlivní stejným způsobem všechny přijímače ve stejné lokalitě. Pokud tedy některý z přijímačů zná svou přesnou polohu, může vypočíst chybu měření a poslat přijímačům v okolí korekce. Korekce mají ovšem smysl jen v omezené vzdálenosti od referenčního přijímače po omezený čas.
Korekce jsou vysílány nejčastěji jako dlouhovlnný radiový signál nebo prosřednictvím korekčních satelitů WAAS a EGNOS.
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service
Evropský satelitní navigační systém jehož hlavním cílem je vysílat doplňující informace o systému GPS a GLONASS. K nejdůležitějčím vysílaným údajům patří korekční údaje DGPS pro Evropu. Více informací viz wikipedia.
Galileo
Evropský civilní družicový navigační systém, který by měl být provozuschopný od roku 2010, více viz wikipedia.
GPS - Global Positioning System
Vojenský družicový navigační systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, více viz wikipedia.
GLONASS - GLObal NAvigation Satellite System
Ruský vojenský družicový navigační systém, více viz wikipedia.
NMEA 0183 - National Marine Electronics Association
Komunikační protokol používaný hlavně k přenosu dat mezi GPS přijímačem a navigačním přístrojem. Jde o seriovou ASCII komunikaci, skládající se ze zpráv, každá zpráva začíná znakem dolar a pěti písmeny identifikující typ zprávy. Zpráva obsahuje numerické a textové údaje oddělené čárkami, obvykle končí hvězdičkou a kontrolním součtem. Zprávy mohou mít maximální délku 80 znaků a oddělují se znaky konce řádku, více viz wikipedia.
PCMCIA - Peripheral Component MicroChannel Interconnect
Slot pro připojení periferií k notebookům a laptopům, více viz wikipedia.
PDA - Personal Digital Assistant
Kapesní počítač, v doslovném překladu osobní kapesní pomocník, nejčastěji se ovládá pomocí dotykového displeje a pera, více viz wikipedia.
RS-232
Sériové komunikační rozhranní umožňující komunikaci dvou zařízení pomocí sériového kabelu, více viz wikipedia.
Symbian
Otevřený operační systém používaný v chytrých mobilních telefonech. Existují dvě hlavní větve Symbianu - Series 60 využívaný převážně v telefonech Nokia a UIQ prosazovaný firmou Sony Ericsson. Další informace můžete nalézt přímo na stránkách www.symbian.com nebo na wikipedii.
USB - Universal Serial Bus
Univerzální sériová sběrnice sloužící hlavně k přípojení periferií k počítači, více viz wikipedia.
WAAS - Wide Area Augmentation System
Navigační systém vysílající doplňující informace o systému GPS a GLONASS. K nejdůležitějčím vysílaným údajům patří korekční údaje DGPS pro severní ameriku. Více informací viz wikipedia.