JetVoice - Hlasové ovládání počítače

Česky Kliknutím na ikonku, můžete změnit jazyk. English


OBSAH

Systémové nároky
Popis prostředí
Ovládání nové verze
Užitečné informace

STRUČNÝ NÁVOD

Instalace
    Program se neinstaluje, stačí zkopírovat programové soubory na disk.

Odinstalování
    Jelikož program modifikuje registry, je vhodné před jeho smazáním odškrtnout volbu "spustit při startu", aby se z registrů odstranil nepotřebný klíč.

Vlastní návod
    Po spuštění programu zvolíme zařízení, ze kterého budeme přijímat zvuk (pokud má počítač zvukovou kartu, tak bude na výběr buď mapovač zvuku nebo název nahrávacího zařízení. Pokud zvukovou kartu nemá, nebo není správně nainstalována, nebude na výběr nic), poté klikneme na tlačítko "Příjem dat". Program nejprve provede kalibraci, která trvá několik vteřin, během kterých je spektrogram vybarven oranžově. Mezitím by uživatel neměl vydávat hlasité zvuky (kalibrací se zjistí koeficient hluku, který se bude odečítat). Po skončení (spektrogram zmodrá) už můžeme začít s vlastním nahráváním.
    Nejprve klikneme na tlačítko "Přidat", které přidá položku do seznamu akcí, její název lze změnit (viz obrázek hl. formuláře/bod 3), potom klikneme na "Nahrávání" a řekneme slovo (popř. vytvoříme zvuk), chvilku počkáme (stačí asi 1s) a řekneme znovu. Pokud budou slova dostatečně podobná, tak se tlačítko samo odmáčkne a zvuk se přiřadí vybrané položce.
    Nakonec klikneme na "Vybrat akci" a zobrazí se formulář, kde je na výběr několik typů akcí - spuštění souboru, sekvence kláves, pohyb myší, předvolené příkazy a práce s okny. Po správném vyplnění se program vrátí zpět do hlavního formuláře.
    Poslední dva kroky můžeme prohodit - nejdříve vybereme nějakou akci a až potom k ní nahrajeme zvuk. Stejně tak je možné přidat do seznamu třeba deset položek a pak k nim v různém pořadí přiřazovat akce a zvuky.
    Tím je zadáno vše potřebné k tomu, aby uživatel něco řekl a počítač na to odpovídajícím způsobem zareagoval.
    Pokud chcete využít všech možností programu, podívejte se na Ovládání nové verze.

Doporučení
    Doporučujeme uživatelům, aby si prošli celou nápovědu - není moc rozsáhlá, ale věříme, že odpoví na většinu případných dotazů. Pokud se přesto budete chtít na něco zeptat, napište nám, rádi odpovíme.
Web : http://www.jrr.czSYSTÉMOVÉ NÁROKY

Minimální konfigurace PC
Požadavky na software:Windows (95/98/NT/ME/2000/XP)
Požadavky na hardware:procesor s taktovací frekvencí 200MHz
8 bitová zvuková karta
32MB operační paměti
mikrofon
Doporučená konfigurace PC
Požadavky na hardware:procesor s taktovací frekvencí 400MHz a více
16 bitová zvuková karta a lepší
64MB operační paměti a více
kvalitní mikrofonPOPIS PROSTŘEDÍ

Hlavní formulář
1. Spektrograf posledního vyřčeného slova.
2. Ukazatel podobnosti se slovem.
3. Vstupní pole pro pojmenování akce.
4. Textové pole ukazující, jaká akce je přiřazena vybrané položce ze seznamu.
5. Nastavení tolerance.
6. Nastavení programu.
7. Seznam akcí, ovládaní - viz "Tlačítka".
8. Výběr zařízení, ze kterého se bude nahrávat.
9. Ukazatel hlasitosti vstupního signálu.

Tlačítka: Příjem dat - slouží ke spuštění a vypnutí příjmu dat ze zvukové karty. Před tím, než začne uživatel nahrávat zvuky musí stisknout toto tlačítko!
Informace - zobrazí stručné informace o programu.
Nápověda - zobrazí tuto nápovědu.
Nahrávání - po stisknutí se začne nahrávat zvuk, který se přiřadí vybrané akci. Tento zvuk se musí ozvat dvakrát za sebou s krátkou mezipauzou. Pokud jsou si zvuky dostatečně podobné, tak se tlačítko vrátí do původního stavu.
Vybrat akci - zobrazí formulář, kde si uživatel vybere jaká akce se má provést po vyřčení daného slova.
Uložit - uloží do souboru seznam položek v seznamu a k nim odpovídající zvuky a akce.
Načíst - načte ze souboru seznam položek v seznamu a k nim odpovídající zvuky a akce.
Přidat - přidá položku do seznamu.
Smazat - smaže položku ze seznamu.
Nahoru - posune položku v seznamu nahoru.
Dolů - posune položku v seznamu dolů.
Česky/English - přepínání mezi českou a anglickou verzí programu.

Ovládací prvky nové verze

Od verze 1.222 má JetVoice vylepšený seznam akcí - lze tvořit skupiny příkazů. Tato možnost podstatně zvyšuje praktičnost a použitelnost programu. Nicméně ani uživatelé starších verzí, kteří nebudou chtít nové funkce používat, se nemusí bát - základní ovládání zůstalo stejné. Změnou v datových souborech je zkrácení maximální délky názvu akce na 28 znaků, zrušení akce "Nový email" a přidání akce "Přehrát zvuk (Wave)". Jinak jsou soubory *.jtv zcela kompatibilní.

Seznam akcí v nové verzi

Postup pro vytvoření skupiny příkazů:
Nejprve je nutné vytvořit nějakou položku v seznamu akcí (tlačítkem "Přidat"), na obr.: "Email". Poté na ní klikněte pravým tlačítkem myši (případně stiskněte mezerník) a vyberte volbu "Přidat podřízený příkaz". Tím se vytvoří podřízený příkaz. Stejným způsobem lze vytvořit další příkazy. Zde je nejnázornější obrázek.

Možnosti skupin jsou tyto:
1) Zpřístupnit skupinu do aktivace jiného příkazu - po vyřčení příkazu skupiny (na obr.: "Novy email") JetVoice porovnává zvuky z mikrofonu jen s příkazy z hlavní větve (na obr.: "Email", "Ulozit a vypnout") a s příkazy z dané skupiny (na obr.: "Prazdny", "Vyvolat predlohu"). Tento stav setrvá dokud není rozpoznán příkaz z nadřazené (méně vnořené) větve.
2) Zpřístupnit skupinu pro 1 příkaz po dobu 1 minuty - po vyřčení příkazu skupiny (na obr.: "Vyvolat predlohu") JetVoice porovnává zvuky z mikrofonu jen s nahranými příkazy z podskupiny (na obr.: "Blahoprani", "Omluva"). Tento stav trvá dokud není vyřčen příkaz z podskupiny, nejdéle však jednu minutu; poté se JetVoice vrátí do předchozího stavu.
3) Zpřístupnit skupinu do deaktivace stejným příkazem - po vyřčení příkazu skupiny (na obr.: "Email") JetVoice porovnává zvuky z mikrofonu jen s nahranými příkazy z podskupiny (na obr.: "Novy email", "Odeslat", "Podepsat"). Tento stav trvá dokud není znovu vyřčen příkaz skupiny; pak se JetVoice vrátí do předchozího stavu.
4) Po aktivaci provést všechny akce ve skupině - po vyřčení příkazu skupiny (na obr.: "Ulozit a Vypnout") se provedou postupně všechny akce ve skupině (na obr.: "Ulozit Word dokumenty", "Ulozit Excel dokumenty", "Vypnuti-okamzite uk. procesu").

Formulář "Vybrat akci"

Obr.1 : Ovládání myši

Obr.2 : Předvolené akce

Obr.3 : Sekvence kláves

Obr.4 : Spustit soubor

Obr.5 : Práce s okny

Obr.6 : Potvrzení akce

Ovládání myši
Na této kartě si uživatel může vybrat co se stane s ukazatelem myši.
Na výběr je:
a) Posun na pozici - posune ukazatel myši na souřadnice X,Y. X a Y mohou nabývat hodnot [0,0]- levý horní roh obrazovky až [1023,767] pro rozlišení 1024x768 pixelů (a analogicky pro ostatní). Souřadnice ale mohou být i záporné, což se uplatní v případě, když má uživatel k počítači připojeny dva monitory.
b) Posun o pixely - posune ukazatel myši o udaný počet pixelů. Pokud chce uživatel pouze kliknout myší (bez jakéhokoli posunu) stačí nastavit posun pro X,Y=0 a vybrat jakým tlačítkem kliknout.
Při vybrání jedné z těchto možností lze také nastavit jakým tlačítkem se na pozici ukazatele klikne - pravým, levým, prostředním nebo žádným.
c) Kolečko myši - pod tímto názvem se skrývá klasické rolování, jako při pootočení kolečka na myši. Tato funkce nemusí fungovat pokud je k počítači připojena myš bez kolečka!

Předvolené akce
Na této kartě si uživatel může vybrat jednu z několika předvolených akcí.
Jsou to:
a) Vložit text pomocí Ctrl+V přes schránku - odsimuluje stisk klávesy Ctrl+V a vloží text který je uložen ve schránce.
b) Vložit text simulací stisku kláves - "stiskne" klávesy jednu po druhé. Při použití diakritiky zde mohou nastat problémy!
c) Načtení hlasových příkazů ze souboru (*.jtv) - načte sadu příkazů a k nim asociované akce, jméno souboru se zadává do vstupního pole.
d) Otevření souboru, adresáře nebo www stránky - otevře v průzkumníku popř. ve výchozím prohlížeči adresář nebo www stránku, soubor otevře k němu asociovaným programem (např. *.txt v poznámkovém bloku...).
e) Přehrát zvukový soubor(Wave) - přehraje *.wav soubor.
f) Zobrazit okno JetVoice - zobrazí okno JetVoice. Pokud bylo minimalizované tak se obnoví a aktivuje.
g) Otevřít/zavřít mechaniku CD-ROM - otevře nebo zavře CD-ROM mechaniku. Pokud má uživatel více než jednu, může si vybrat pro kterou bude akce platit.
h) Aktivace spořiče obrazovky - aktivuje spořič obrazovky.
i) Úsporný režim monitoru - spustí úsporný režim monitoru.
j) Vypnutí monitoru - vypne monitor.
k) Zapnutí monitoru - zapne monitor.
l) Odhlášení uživatele - odhlásí aktuálního uživatele.
m) Restartování počítače - restartuje počítač.
n) Vypnutí počítače - vypne počítač.
o) Úsporný režim počítače (suspend) - přepne počítač do úsporného režimu (šetří el. energii).
p) Režim spánku počítače (hibernace) - všechna data v paměti se uloží na disk a poté se vypne počítač. Po opětovném zapnutí PC nastartuje systém přesně do stavu před vypnutím. Tato funkce je podporována jen systémy Windows 2000/XP. Hibernace musí být povolena, jinak se tato funkce bude chovat jako úsporný režim.
q) Restart zadaného počítače v síti - do vstupního pole uživatel vyplní název příp. IP adresu počítače v síti. Na tomto počítači se po dobu jedné minuty zobrazí okno s výzvou k uložení všech dokumentů, poté se PC restartuje. Počítač musí mít povolenu vzdálenou správu a uživatel musí mít příslušná práva (podrobnosti najdete v uživatelské příručce Windows). Tato funkce funguje jen mezi NT kompatibilními systémy (Windows NT/2000/XP).
r) Vypnutí zadaného počítače v síti - jako "q)", s tím rozdílem, že po jedné minutě se PC vypne.
s) Zrušit vypínání počítače v síti - pokud na cílovém počítači běží odpočet před vypnutím nebo restartem, tato funkce ho zastaví.
t) Opakování poslední akce - zopakuje poslední provedenou akci, pokud je poslední příkaz skupiny "Provést všechny akce ve skupině", provede se jen poslední akce z této skupiny.
Správné fungování funkcí "Úsporný režim monitoru", "Vypnutí monitoru", "Úsporný režim počítače (suspend)", "Režim spánku počítače (hibernace)" závisí na nastavení systému a hardwarové konfiguraci počítače.

Sekvence kláves
Na této kartě si uživatel může nastavit kombinaci kláves, která se provede (program odsimuluje stisknutí).
Ovládání: Při zobrazení formuláře se první položka v seznamu automaticky označí jako vybraná. Pro změnu obsahu stačí stisknout příslušnou klávesu. Ovládání je samozřejmě možné i myší.
U každé položky může uživatel zaškrtnout "Alt","Control" a "Shift" - lze tedy odsimulovat téměř cokoli.
Tlačítko "Vložit" přidá položku do seznamu před tu, která je zrovna vybraná; "Odebrat" smaže označenou položku. Nelze smazat poslední prázdnou položku. Maximální počet položek je 29.

Spustit soubor
Na této kartě uživatel zvolí, jaký program se spustí a s jakými parametry. Soubor může být také otevřen v asociovaném programu, skrytě - bude probíhat na pozadí a bude vidět jen v seznamu spuštených procesů (tuto funkci nepodporují všechny programy!), anebo maximalizovaně či minimalizovaně.

Práce s okny
Na této kartě si uživatel může vybrat z několika akcí, které ovlivňují okno programu. Název okna může být buď zvolen ze seznamu, nebo jej může definovat přímo uživatel. V obou případech se akce neprovede pokud daný program (resp. jeho okno) nebude spuštěn!
Lze vybrat okno:
a) Pouze aktuální okno - akce se provede pouze pro to okno, které je v okamžiku vyslovení aktivní.
b) Pokud se titulek shoduje - akce se provede pro všechna okna, která mají stejný název jako uživatelem definované.
c) Pokud titulek okna obsahuje - akce se provede pro všechna okna, jejichž název obsahuje zadané slovo popř. slovní spojení.
Dále lze povolit volbu "Využívat vždy hlavní okno" - v případě že program má více oken, tak se akce provede pro hlavní.
S okny se dají provádět následující akce:
a) Aktivace okna - přesune okno do popředí a aktivuje ho (jako při zmáčknutí Alt+Tab).
b) Minimalizace - minimalizuje okno.
c) Maximalizace - maximalizuje okno.
d) Obnovení - obnoví minimalizované okno.
e) Zavření okna - zavře okno .
f) Zamknutí okna - způsobí, že s daným oknem nelze nic dělat - nejde minimalizovat, maximalizovat, nejde do něj psát... Okno lze pouze aktivovat a to jen přes lištu (program se nehlásí ani při přepínání pomocí Alt+Tab). Mohou se vyskytnou odlišnosti v akcích, které jdou a nejdou provádět se zamknutými okny. To záleží na programu a operačním systému.
j) Odemknutí okna - odemkne zamknuté okno.

Potvrzení akce
Pro všechny karty je společná možnost potvrzení akce. Pokud je povolena, tak se před provedením zobrazí dotaz, jestli se má akce opravdu provést. Při nastavení předvolby se po zadaném čase (0-99 vteřin) bude odpověď automaticky považovat za Ano/Ne - dle výběru uživatele.
Dále je tu tlačítko "Test", kterým lze odzkoušet jestli se akce provede dle očekávání.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Obecné informace a doporučení
a)Při nahrávání mluvte jasně a hlasitě, popř. vydávejte jen takové zvuky, které jste schopni znovu napodobit. Pokud se často stává, že program příkaz nerozezná, tak je vhodné nahrát zvuk znovu. V případě, že si program příkazy plete, je třeba nahrát oba zvuky znovu. Rozčilování vám ale rozhodně nepomůže.
b)Snažte se pohybovat s mikrofonem co nejméně a nahrávejte slova z takové vzdálenosti z jaké je budete později říkat, zvýšíte tím úspěšnost.
c)Pokud se vám objeví pod spektrogramem nápis "Příliš silný signál.", tak stáhněte hlasitost nahrávaní nebo mluvte tišeji.
d)Pokud se vám objeví pod spektrogramem nápis "Přetížení procesoru" popř. "Kritické přetížení procesoru", tak ukončete procesy, které zbytečně zatěžují systém (např. komprimace MPEG do MPEG4 aj.), pokud problém přetrvá, je třeba optimalizovat počítač na vyšší výkon (rychlejší procesor, více paměti...).
e)Doporučujeme používat možnost potvrzení akce, obzvláště u funkcí jako je například vypnutí počítače.
f)Pokud používáte systém Windows 95/98, tak nejspíše nebude fungovat simulace stisku klávesy Num Lock.
g)Spouštění při startu - program se spustí minimalizovaně a automaticky načte soubor jetvoice.jtv, který obsahuje zvuky a k nim přiřazené akce. Po uplynutí asi deseti vteřin provede program kalibraci a začne přijímat data. Tato prodleva je kvůli zvuku při startu windows - starší zvukové karty neumí současně nahrávat i přehrávat zvuky.
Pro automatické spuštění po startu je tedy třeba: zaškrtnout tuto volbu v hlavním okně programu a mít soubor jetvoice.jtv - musí být ve stejném adresáři jako je soubor jetvoice.exe! (pokud není jetvoice.jtv nalezen, program se po startu spustí, ale ne minimalizovaně, a čeká na reakci uživatele).
h)JetVoice lze ovládat nejen myší ale také klávesnicí : Alt + podtržené písmeno (na tlačítkách) má stejný účinek jako kliknutí (např. Alt+I zobrazí okno informací).

Recenze od občanského sdružení Petit

   Program JetVoice byl testován i pro ovládání výukových a diagnostických programů pro děti s postižením a obstál v případě složitějšího ovládání (simulace stisku kurzorových kláves, Enter, opuštění úkolu, ukončení programu) - kdy se využívalo až deset různých hlasových pokynů, stejně jako v případě velmi jednoduchého ovládání (simulace kláves Mezerník a Enter) - kdy byly využity jen dva zvukové podněty.
   Z testování vyplynulo, že hlasové ovládání děti motivuje - je pro ně mnohem zábavnější a atraktivnější než ovládání pomocí klávesnice a myši. Navíc program umožňuje zpětnou vazbu (kontrolu správné výslovnosti i použitých pojmů), protože pokyny předávané počítači musí být shodné s předem nahranými termíny.
   V případě, že počítač ovládají lidé, kteří nejsou schopny standardní komunikace (tj. nemluví), je možné využít jednoduché ovládání programů pomocí kláves Mezerník a Enter. Pak stačí, aby byl uživatel schopen vyloudit dva různé zvuky, třeba dupnutí a tlesknutí (nemusí se tedy jednat o slova). Program spolehlivě tyto zvuky rozpozná, přiřadí jim potřebnou funkci a tak lze programy ovládat například tak, že na tlesknutí se vám posouvá kurzor a dupnutím potvrzujete správný výběr.
   Pro klienty, u nichž chcete stimulovat správnou výslovnost nebo soustředění na přesné vyjadřovaní jednotlivých pokynů lze využít složitějšího ovládání pomocí simulace stisku kurzorových kláves (nahoru - dolů - vlevo - doprava).