Aplikace pro mobilní telefony

Pro společnost Expandex Corporation LTD byla vytvořena řada Java aplikací a her určených pro mobilní telefony. Všechny aplikace ke spuštění vyžadují mobilní telefon podporující J2ME aplikace ve verzi MIDP 1.0, CLDC 1.0 nebo vyšší. Aplikace jsou bez problému spustitelné nejen na telefonech prodávaných v současnosti, ale i na již historických telefonech. Většinu her je možné hrát dokonce i na malém černobílém displeji (například u Nokie 6310i nebo Siemens M50). Některé aplikace i hry byly lokalizovány do dalších jazyků a jsou prodávány v řadě evropských zemí.

Distribuce i podpora těchto aplikací je zcela v kompetenci zmíněné společnosti. V případě zájmu o některou z aplikací, doporučuji navštívit stránky www.mobilhry.cz, www.yop.cz nebo www.expandex.com.

Šachy

Screenshot ze hry šachy

Logická hra s pravidly starými již několik století. Hráč může změřit své schopnosti nejen s počítačem (lze nastavit obtížnost i použití databáze zahájení), ale také může hrát proti jinému hráči přes internet. Zde je patrná hlavní výhoda mobilních telefonů, protože je možné hrát téměř kdekoli (kde je GSM síť) třeba proti hráči z opačného konce světa.

Podporována je jak komunikace pomocí TCP socketu, tak i HTTP spojení nutné pro starší telefony. Hra se dokáže přizpůsobit různým velikostem displeje a uživatel si může vybrat z několika druhů figurek. Hrát je možné i na telefonu s černobílým displejem s malým rozlišením, kdy jsou obrázky figurek nahrazeny písmeny. Hra funguje na velkém množství telefonů a podporována je jak hra klávesnicí, tak ovládání s pomocí dotykového displeje.

BrickBreaker

Screenshot ze hry BrickBreaker

Inspirace klasickou hrou Arkanoid, hráč ovládá pálku tak, aby se od ní odrážela kulička a bourala zeď z cihel. Po odstranění všech cihel, postupuje hráč do dalšího kola, pokud kulička spadne, ztrací hráč život. Hra má 22 různých kol a hru zpestřuje řada premií a bonusů. Po skončení hry je dosažené skóre uloženo do paměti telefonu, případně může být zaznamenáno do tabulky nejlepších hráčů na internetu.

Hra by měla fungovat na všech mobilních telefonech podporujících J2ME. Úspěšně otestována byla i na historických telefonech jako Nokia 6310i, Nokia 3410 a Siemens M50.

Sudoku

Screenshot ze hry Sudoku

Matematická hra, která se zvláště v poslední době těší velké oblibě. Cílem hry je vyplnit v hrací mřížce 9x9 všechna políčka čísly od 1 do 9 tak, aby se v každém řádku, sloupci i čtverci 3x3 byla každá číslice právě jednou. Pro každé správné zadání existuje pouze jediné řešení, ke kterému by mělo být možné vždy dospět logickou úvahou.

Hráč si může vybrat z osmi obtížností, kdy pro každou hru je vygenerováno nové náhodné zadání. Při hře je měřen čas řešení a nejrychlejší hráči každé obtížnosti se mohou zapsat do tabulky v telefonu nebo na internetu. Hra by měla fungovat na prakticky všech telefonech a je možné ji ovládat jak klávesnicí, tak pomocí dotykového displeje.

yoptris

Screenshot ze hry yoptris

Klasický tetris, hráč rovná padající kostky a snaží se z nich stavět zeď. Vždy když je některý řádek zcela zaplněný, dojde k jeho smazání, čímž se uvolňuje hrací plocha a hráč získává body. Čím více řádků současně je vymazáno, tím více bodů hráč získává. Obtížnost hry se postupně zvyšuje, kostky padají rychleji a hráč má stále méně času na rozhodnutí, kam kostku umístit. Hra končí, pokud již není místo pro další kostky.

Hra by měla fungovat na všech mobilních telefonech podporujících J2ME. Úspěšně otestována byla na mnoha různých typech současných i historických telefonů a aktuálně není znám telefon, kde by hra nefungovala.

MobileMail

Jednoduchý e-mailový klient umožňující čtení a posílání zpráv. Aplikace nekomunikuje se serverem přímo, ale pomocí HTTP spojení přes server, který data předzpracovává, filtruje a upravuje diakritiku. To vede k úspoře přenesených dat a hlavně umožňuje práci aplikace i na starších telefonech. V aplikaci je možné pracovat s libovolným počtem schránek, podporovány jsou schránky typu IMAP4 a POP3 včetně SSL alternativ.

Anglický slovník

Aplikace umožňuje vyhledání českého překladu anglických slov a anglického překladu českých slov. Součástí aplikace je středně velká databáze obsahující základní slovní zásobu a pokud zde není hledané slovo nalezeno, může aplikace prostřednictvím HTTP spojení najít hledaný výraz v rozsáhlé databázi na serveru. Aplikace by měla fungovat na všech J2ME kompatibilních telefonech. Kvůli rozdílným omezením maximální velikosti aplikace byly vytvořeny tři verze aplikace lišící se velikostí interní databáze (30KB, 64KB a 128KB).

Podrobnosti o aplikaci a zdroji slovní zásoby se lze dočíst na adrese www.yop.cz/slovnik/.

Německý slovník

Aplikace funkčně shodná s anglickým slovníkem, pouze s německou slovní zásobou. Kvůli omezení maximální velikosti aplikace byly vytvořeny dvě verze aplikace (64KB a 128KB). Později byl také vytvořen slovník Anglicko-slovenský.

Telefonní seznam

Aplikace umožňovala jednoduché a rychlé hledání telefonních čísel pevných linek v síti Českého Telecomu. Nalezená čísla bylo možné v aplikaci třídit, ukládat a na telefonech podporujících příslušné funkce bylo možné na nalezené číslo přímo zavolat. K vyhledání čísel bylo využito webové rozhraní www.quick.cz. Po vzniku společnosti Telefonica O2 a zrušení původního webu, již aplikace nefunguje.

Odcizená vozidla

Aplikace umožňuje ověření údajů vozidla v databázi odcizených vozidel vedené Ministerstvem vnitra ČR. Hledat je možné podle SPZ (registrační značky), čísla karoserie VIN a čísla motoru. Mobilní telefon se k průběžně aktualizované databázi připojuje přes internet (většinou pomocí GPRS) a uživateli jsou vypsána všechna odcizená vozidla shodující se alespoň v jednom identifikačním údaji.