Školní práce

Během studia na FEL ČVUT vznikla ke splnění studijních povinností spousta nejen semestrálních prací. Některé z nich si ještě nezaslouží upadnout zcela v zapomnění a proto jsou zde zveřejněny. Mohou sloužit jako inspirace při řešení podobného problému. Rozhodně zde nejsou proto, aby je někdo vydával ve škole za vlastní dílo.

36DP - Diplomová práce (2008)

Diplomová práce se zabývá využitím dat zaznamenaných pomocí GPS k automatizované tvorbě vektorové mapy a navigací podle ní. V práci je stručně popsán navigační systém GPS, záznam trasy do souboru a zpracování získaných dat. Podrobně popsány jsou algoritmy použité k tvorbě mapy a plánování cesty podle ní. Jako součást práce byl implementován systém aplikací umožňující ověření funkčnosti návrhu a to jak na PC, tak na mobilním telefonu podporujícím Javu. Všechny aplikace byly úspěšně otestovány a zvolené řešení se ukázalo jako vyhovující.

Kromě vlastní diplomové práce (3.5 MB) je zde posudek vedoucího práce (17 KB) a posudek oponenta (35 KB). Pro obhajobu práce byly vytvořeny slajdy (7.5 MB) a demonstrační video (5.7 MB).

36NM - Nová média (2007)

Zadáním práce bylo porovnat ruční GPS přístroje na trhu a vypracovat referát obsahující doporučení nákupu konkrétního vybavení (přístroj, případně i software) pro pěší turistiku pro běžného uživatele s omezenými finančními možnostmi, např. studenta. Ve výběru měly být uvažovány nejen samostatné GPS přijímače, ale také kombinace GPS, PDA a chytrých telefonů.

Vypracovaná rešerše na téma výběr ručního GPS přijímače pro turistiku.

01M6F - Matematika 6F - statistika (2006)

Práce na základě výsledků experimentu ověřuje, zda nadmořská výška, měřená pomocí GPS přijímače na jednom místě, má normální rozdělení. Při experimentu byl použit Bluetooth modul GPS BT-74R a záznam dat byl prováděn 12 hodin. Hypotézu se podařilo zamítnout na hladině významnosti 0.1%.

Vypracovaný PDF dokument (130 KB).

33PVI - Počítačové vidění pro informatiku (2006)

V první práci bylo úkolem spojit fotografe do panoramatického snímku s použití jak bodových, tak přímkových korespondencí. Pro spojení měla být použita bilineární interpolace. Výsledkem byla zpráva (6.1 MB) obsahující výsledné snímky a vytvořený program pro Matlab.

Druhá práce se zabývala rekonstrukcí scény na základě dvou obrazů. Úkolem bylo nalezení projekčních matic obou kamer a na jejich základě výpočet souřadnic bodů scény. Výsledkem byla opět zpráva (726 KB) obsahující vytvořený program v Matlabu.

16PSM - Manažerská psychologie (2006)

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu manažerská psychologie bylo vypracování referátu na vybrané téma a jeho prezentace. Zde jsou k dispozici slajdy na téma manipulace a manipulativní nátlak (55 KB).

36OSY - Operační systémy (2005)

Pro získání zápočtu bylo nutné vyřešit zadanou úlohu na téma synchronizace a meziprocesové komunikace. Mým úkolem bylo simulovat komunikaci mezi základnami a mobilními stanicemi, pokud se kvalita signálu mezi základnami a stanicemi neustále mění. Kromě zdrojového textu řešení (75 KB) je zde podrobné zadání a rozbor řešení.

36PJC/36CPP - Programovací jazyk C/C++ (2005)

Cílem semestrální práce bylo vytvořit aplikaci pro vyhodnocování matematických výrazu zadaných na vstup v textovém tvaru. Syntaxe vyhodnocovaných výrazu z velké části odpovídá výrazům v jazyku C, ale význam byl rozšíren i na komplexní čísla. Je možné používat čísla v desetinném, exponenciálním a hexadecimálním tvaru a lze používat i proměnné. Proměnné se deklarují použitím a při prvním použití mají nulovou hodnotu. Aplikace zvládá také řadu komplexních funkcí, které lze ve výrazech používat.

První verze aplikace (110 KB) byla napsána v ANSI C a odevzdána v předmětu 36PJC. Poté byla aplikace přepsána, rozšířena o objekty, vylepšena možností kreslení grafů funkcí a následně byla nová aplikace (146 KB) odevzdána v předmětu 36CPP. Obě verze lze zkompilovat jak ve Windows, tak v Linuxu, první verze navíc obsahuje spustitelný soubor pro DOS a dokument popisující implementaci.

36UNX - Operační systém Unix (2004)

Krátký referát (70 KB) o příkazu crontab, jeho parametrech a použití.

02ZP - Životní prostředí (2003)

K získání zápočtu z předmětu bylo nutné vypracovat referát o vybraném problému souvisejícím s ekologií. Zde je k dispozici zamyšlení na téma člověk a energie (68 KB).

36V1B - Výpočetní technika a programování (2003)

Semestrální práce v Borland Pascalu. JTRIS (25 KB) je jednoduchá hra pro Dos,v podstatě běžný tetris, ale program by měl fungovat na téměř libovolném počítači, kde běží Dos nebo Windows s videokartou CGA, EGA, VGA nebo lepší. Za zmínku stojí, že najednou může hrát jeden, dva i tři hráči, případně hráč proti počítači. Hráči mohou hrát každý v samostatném okně nebo mohou spolupracovat v jednom společném.

Ve zdrojovém textu lze najít práci se soubory, použití uživatelského fontu v grafickém i textovém režimu, přímý přístup do videopaměti, definice VGA palety, obsluhu klávesnice, přerušovací vektory a další věci zajímavé v době DOSu. Řada funkcí je napsána v assembleru, ale na druhou stranu zde nechybí ani využití objektů.