Obsah

Programy dostupné na těchto stránkach jsou, není-li uvedeno něco jiného, dostupné zdarma ke stažení, některé i včetně zdrojových textů. Na funkci programů ani stránek není poskytována žádná záruka. Komerční využití programů nebo stránek bez souhlasu není povoleno.

JetVoice - hlasové ovládání počítače. Program umožňuje nahrát pomocí mikrofonu hlasové příkazy a přiřadit příkazům akce, které se při vyslovení příkazu provedou. Nastavenou akcí může být téměř cokoliv od spuštění programu po otevření CD-ROM.

Aplikace jMap - navigační aplikace pro mobilní telefony s externím GPS modulem. Aplikace umožňuje především zjištění aktuální polohy, zobrazení polohy v rastrové mapě, navigaci k bodům se zadanými souřadnicemi, import bodů a záznam trasy do souboru pro pozdější zpracování.

Mobilní aplikace a hry - přehled významných komerčních aplikací a her vytvořených pro mobilní telefony podporující Javu J2ME. Stránky se nezabývají distribucí ani podporou těchto aplikací.

Hra Bomb - jednoduchá hra pro DOS s minimálními nároky na hardware a podporou síťové hry přes IPX. Hráč se snaží umisťovat bomby tak, aby výbuch zlikvidoval co největší počet příšerek, aniž by byl zraněn výbuchem nebo některou příšerkou.

Školní práce - archív zajímavějších semestrálních prací vzniklých během studia na FEL ČVUT. Mohou sloužit jako inspirace při řešení podobného problému.

Starší programy - sbírka aplikací pro DOS naprogramovaných v dávné historii (před deseti lety) v Pascalu. Všechny aplikace lze zdarma stáhnout.